Please update your Edge browser to the latest version, otherwise the website will not be shown correctly!

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy obowiązujące pomiędzy RAMPA GmbH & Co. KG. a Przedsiębiorstwem w rozumieniu §14 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB:

Ustalenia w zakresie warunków wnoszenia sprzeciwu należy w razie konieczności skonsultować z nami pisemnie w odniesieniu do danego zamówienia


Uwaga: Oferty skierowane są do Klientów komercyjnych. Dlatego, o ile nie określono inaczej, wszystkie ceny są cenami netto powiększonymi o obowiązujący podatek.