SCIP ID's? – RAMPA sprawia, że jest to możliwe!

RAMPA News

Z przyjemnością informujemy, że pod poniższym linkiem można pobrać identyfikatory SCIP ID do dalszego wykorzystania:

SCIP ID’s

Jako producent i niezależna firma rodzinna reagujemy szybko, elastycznie i pracujemy w sposób zorientowany na rozwiązania, aby zapewnić pełną przejrzystość naszych produktów. Kwestia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wobec środowiska i naszych bliźnich jest bardzo bliska naszym sercom i codziennie pracujemy nad tym, aby jak najlepiej ją wykorzystać.

Od 5 stycznia 2021 r. europejscy dostawcy są zobowiązani do przekazywania Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) informacji o produktach zawierających substancje z listy kandydackiej o wartości granicznej powyżej 0,1 proc. masy, które są wprowadzane na rynek w UE.

Stanowi o tym europejska dyrektywa ramowa w sprawie odpadów, która została zmieniona w 2018 r., oraz rozporządzenie REACH.

W tym celu ECHA utworzyła w dniu 28.10.2020 r. bazę danych dla danych sprawozdawczych – tzw. bazę danych SCIP. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na oficjalnej stronie SCIP, proszę kliknąć na logo.

Tutaj jest wkład ECHA na temat status Quo oraz fakt, że zorientowane na przyszłość przedsiębiorstwa były w stanie zareagować tak szybko:

https://echa.europa.eu/de/-/scip-duty-kicks-in-5-million-notifications-received-for-harmful-chemicals-in-products