Zrównoważony rozwój – dla RAMPY to nic nowego!

RAMPA News

W RAMPA temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wobec naszej planety nie jest modą czy aktualnym trendem. Wręcz przeciwnie: RAMPA z entuzjazmem podchodzi do różnorodności możliwości i od dziesięcioleci przywiązuje dużą wagę do tego, aby procesy w jej firmie były jak najbardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska:

Proces produkcji

Na przykład firma od dziesięcioleci dba o to, aby odpady powstałe podczas produkcji wkładek gwintowych nie były utylizowane, ale prawie w 100% wykorzystywane do odzyskiwania surowców. Od 2009 r. wszystkie procesy chłodzenia i smarowania w firmie odbywają się wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości olejów, które są przetwarzane i ponownie wykorzystywane we własnym zakresie bez odpadów resztkowych.

Logistyka

W tym kontekście nie tylko wewnętrzne procesy są zorientowane na zrównoważony rozwój: „Dążymy do tego, aby u naszego boku byli partnerzy, którzy również w sposób odpowiedzialny zajmują się tematem na dalszych poziomach łańcucha dostaw”, mówi Wolfgang Färber, dyrektor zarządzający w międzynarodowym przedsiębiorstwie i wskazuje na partnera logistycznego. GLS realizuje program GLS KlimaProtect, którego celem jest redukcja, unikanie i kompensacja emisji. „W rezultacie od 2019 roku wszystkie nasze dostawy paczek są neutralne dla klimatu” – mówi Färber.

Praca bez papieru

Dzięki gruntownej aktualizacji systemu zarządzania towarami w 2020 roku, RAMPA zdołała w największym możliwym stopniu wyeliminować papierową formę działalności firmy: Począwszy od zakupów, poprzez produkcję i sprzedaż, aż po kompletację zamówień, wszystkie procesy są obsługiwane cyfrowo. Przeniesienie komercyjnych stanowisk pracy do home office w związku z zaistniałą sytuacją zakończyło się dla firmy pełnym sukcesem w bardzo krótkim czasie.

Zużycie energii

Firma koncentruje się również na zrównoważonych działaniach w zakresie zużycia i wykorzystania energii elektrycznej i wnosi istotny wkład w ochronę środowiska.

„Za pośrednictwem dostawcy energii E.ON Energie Deutschland GmbH od 01.01.2021 r. nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną pozyskujemy wyłącznie z instalacji odnawialnych źródeł energii” – mówi Wolfgang Färber i dodaje, że dalsze kroki w celu zmniejszenia zużycia i własnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej są już planowane i będą realizowane w perspektywie średnioterminowej.

Podobnie jak w przeszłości, firma kontynuuje ciągłe prace nad przyszłymi projektami z zakresu neoekologii, mając na celu dalsze przejmowanie odpowiedzialności za produkty i działania w firmie.