Bezpośrednio od niemieckiego producenta
Wysyłka tego samego dnia dla zamówień do 12:00
Wysoka dostępność towaru
Doradztwo +48 (0) 468 808101
Neutralna dla klimatu produkcja
RAMPA is committed to sustainability, and not just since yesterday. This message is conveyed by the picture showing RAMPA inserts together with soil and a plant growing from a threaded insert.

Odpowiedzialność RAMPA wobec ludzi i natury


Generowanie zysków i ochrona środowiska? Czy to się nie wyklucza? Dla firmy RAMPA takie połączenie to oczywistość i to od dawna! Zrównoważony rozwój to u nas tradycja oparta na silnych korzeniach. Jej fundament tworzą trzy filary, które dla nas są równie ważne i nawzajem się przenikają: ekologia, ekonomia i sprawy społeczne w rozumieniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility).

Ochrona klimatu to zagadnienie, którego szczególnie przedsiębiorstwa z sektora wytwórczego nie powinny traktować po macoszemu. Dlatego my nie tylko produkujemy wkładki gwintowane, lecz także z zaangażowaniem dbamy o zrównoważony rozwój: aby temu obszarowi nadać jeszcze większe znaczenie, kierownictwo firmy w 2020 roku powołało do życia zespół projektowy zajmujący się "neo-ekologią". W skład zespołu wchodzą kierownicy różnych działów. Zadanie zespołu polega na opracowaniu konkretnych działań służących spełnieniu coraz wyższych wymagań konsumentów w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju, tworzeniu nowych standardów oraz zapewnieniu konkurencyjności firmy.

Neo-ekologia to nowy, bardzo modny trend, który zrodził się z nowych wartości, którymi kieruje się współczesne społeczeństwo, a tym samym ze zmienionych zachowań konsumenckich. W neo-ekologii bardzo duże znaczenie przypisuje się społeczno-ekologicznym wymogom stawianym produkcji oraz skutecznym działaniom realizowanym w wielu obszarach. Dla nas zmiany klimatyczne i związane z nimi skutki to globalne wyzwanie! Dlatego już kilka lat temu postanowiliśmy odpowiedzialnie gospodarować surowcami i chronić przyrodę. Ponosimy pełną odpowiedzialność za nasz ślad CO2. Naszym celem jest realizacja zadań służących zmniejszeniu bądź kompensacji emisji gazów cieplarnianych aż do osiągnięcia zamierzonej neutralności klimatycznej.

We wszystkich podejmowanych przez nas decyzjach najwyższą wartością jest człowiek. W całym łańcuchu dostaw dążymy do tego, aby stworzyć ze wszystkimi naszymi partnerami handlowymi relacje oparte na wzajemnym szacunku i sprawiedliwym podejściu. Działamy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a jako pracodawca opowiadamy się za sprawiedliwymi warunkami pracy oraz przyjazną i nowoczesną atmosferą. Aby spełniać związane z tym surowe wymagania, powołaliśmy również zespół projektowy zajmujący się koncepcją New Work i wszelkimi związanymi z nią aspektami. Jesteśmy firmą przyjazną dla pracowników, o czym świadczy choćby przyznane nam wyróżnienie portalu FOCUS. Jako jeden z najlepszych pracodawców z sektora średnich przedsiębiorstw bardzo cenimy sobie relacje oparte na zaufaniu oraz tworzenie nowych standardów.

Tutaj dowiesz się więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz ekologii i odpowiedzialności społecznej!