Bezpośrednio od niemieckiego producenta
Wysyłka tego samego dnia dla zamówień do 12:00
Wysoka dostępność towaru
Doradztwo +48 (0) 468 808101
Neutralna dla klimatu produkcja
Filtry
RAMPA ZŁĄCZKI TULEJKOWE TYP TXVR
RAMPA złącza tulejkowe typ TXVR z nacięciem typu kombi oraz dodatkową zaprasowaną podkładką pod łbem. Stosowane wraz z śrubami Rampa typ TXSR do np. pozycjonowania przylegających do siebie scianek szafy.
RAMPA KORPUS TYP VQ
RAMPA korpus typ VQ produkowany ze znalu w wariantach do różnej grubości płyt jako część składowa złącza korpusowego typ VX. Uwaga: Produkty ze znalu z czasem tracą siłę trzymania w materiale i wykazują skrócony cykl trwałości.
RAMPA ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ TYP TXSR
RAMPA złącza śrubowe typ TXSR z nacięciem typu kombi oraz dodatkową zaprasowaną podkładką pod łbem. Stosowane wraz z tulejkami Rampa typ TXVR do np. pozycjonowania przylegających do siebie scianek szafy.
RAMPA TRZPIENIE ŁĄCZĄCE TYP VB
RAMPA złącza trzpieniowe typ VB jako komponent złącza do korpusów Rampa typ VX.
RAMPA ZŁĄCZKI TULEJKOWE TYP TXV
RAMPA złącza tulejkowe typ TXV z nacięciem typu kombi. Stosowane wraz z śrubami RAMPA typ TXS do np. pozycjonowania przylegających do siebie scianek szafy.
RAMPA ZESTAW ZŁĄCZY DO KORPUSU TYPU XXL
RAMPA złącze do korpusów typ VXXL do szczególnie wytrzymałych połaczeń, składające się z korpusu, sworznia i mufy Rampa typ SKD30. Oferowane w zestawach po 10 sztuk.
RAMPA ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ TYP VS
RAMPA śruba łącząca typ VS produkowana ze znalu jako część składowa złącza korpusowego typ VX. Uwaga: Produkty ze znalu z czasem tracą siłę trzymania w materiale i wykazują skrócony cykl trwałości.
RAMPA ZŁĄCZE PIONOWE TYP VDZR
RAMPA złącza pionowe typ VDZR z podwójnymi czopami oraz z mimośrodem ze znalu ale bez mostka. Stosowane do wciskania od góry i z boku wstępnie zamocowanych półek w uprzednio nawiercone otwory. Uwaga: Produkty ze znalu z czasem tracą siłę trzymania w materiale i wykazują skrócony cykl trwałości.
RAMPA KORPUS TYP VQB
RAMPA korpus typ VQB produkowany ze znalu w wariantach do różnej grubości płyt jako część składowa złącza korpusowego typ VX. Uwaga: Produkty ze znalu z czasem tracą siłę trzymaniaw materiale i wykazują skrócony cykl trwałości.
RAMPA ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ TYP VSE
RAMPA śruby typ VSE z nacięciem typu kombi. Do zastosowań wraz z pionowymi złączami RAMPA.
RAMPA ZŁĄCZE PIONOWE TYP VEZR
RAMPA złącza pionowe typ VEZR z mimośrodem ze znalu bez mostka. Stosowane do wciskania od góry i z boku w wstępnie zamocowane półki w uprzednio nawiercone otwory. Uwaga: Produkty ze znalu z czasem tracą siłę trzymania w materiale i wykazują skrócony cykl trwałości.
RAMPA ZŁĄCZE PIONOWE TYP VEZS
RAMPA złącza pionowe typ VEZS z mimośrodem ze znalu i z mostkiem. Stosowane do wciskania od góry w wstępnie zamocowane półki w uprzednio nawiercone otwory. Uwaga: Produkty ze znalu z czasem tracą siłę trzymania w materiale i wykazują skrócony cykl trwałości.
RAMPA ZŁĄCZE PIONOWE TYP VDZS
RAMPA złącza pionowe typ VDZS z podwójnymi czopami z mostkiem oraz z mimośrodem ze znalu. Stosowane do wciskania od góry wstępnie zamocowanych półek w uprzednio nawiercone otwory. Uwaga: Produkty ze znalu z czasem tracą siłę trzymania w materiale i wykazują skrócony cykl trwałości.