Bezpośrednio od niemieckiego producenta
Wysyłka tego samego dnia dla zamówień do 12:00
Wysoka dostępność towaru
Doradztwo +48 (0) 468 808101
Neutralna dla klimatu produkcja

Strategia redukcji emisji CO2 w firmie RAMPACele i działania

W oparciu o ocenę naszego bilansu CO2 ustaliliśmy obszary, które wymagają poprawy, oraz konkretne działania, które należy wdrożyć, aby zmniejszyć naszą emisję CO2. Na podstawie wytycznych Science Based Targets Initiative (Ambitious corporate climate action – Science Based Targets): wyznaczyliśmy sobie następujące cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych:

  • Do roku 2025 chcemy w zakresach 1 i 2 osiągnąć poziom jedynie maks. 20% wartości naszej emisji za rok 2020.

  • Do roku 2030 chcemy w zakresach 1 + 2 osiągnąć poziom jedynie maks. 10% wartości naszej emisji za rok 2020.

  • Emisje z zakresów 1 i 2, których nie da się uniknąć, chcemy w przyszłości również rozsądnie kompensować, aby i w tych obszarach osiągnąć trwałą neutralność klimatyczną*.

  • Działania poprzedzające i następcze z zakresu 3: W ramach naszej strategii klimatycznej intensywnie pracujemy nad uwzględnieniem i redukcją emisji gazów cieplarnianych powstających w związku z działaniami poprzedzającymi i następczymi. Über unseren Partner FORLIANCE lassen wir uns hierzu in Form von verschiedenen Emissionsszenarien beraten, damit wir auf belastbare Daten für die zukünftige Festlegung der Reduktionsziele in Scope 3 zurückgreifen können.

Przegląd osiągniętych redukcji w zakresie 1 i 2

Naszą strategię wprowadziliśmy już w życie:

  • 2021: W ciągu zaledwie jednego roku udało nam się osiągnąć redukcję emisji CO2 w zakresie 1 i 2 o 45 %. Dzięki operacyjnemu przestawieniu się na zieloną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych udało nam się ustawić emisję CO2 z zakresu 2 na zero i tym samym skutecznie zredukować wpływ na środowisko w roku 2021.

  • In the following year 2022, we were able to achieve a further 6% reduction in CO2 intensity in Scope 1 and 2 due to our reduction strategy.

Oto kolejne działania objęte naszą strategią redukcji emisji:

Nasze zaangażowanie w maksymalny odzysk surowców w procesie produkcji

Od dziesięcioleci dbamy o to, aby pozostałości powstające podczas produkcji wkładek gwintowanych lub muf do konstrukcji drewnianych, metalowych czy z tworzyw sztucznych nie były utylizowane, ale wykorzystywane niemal w 100% do odzysku surowców:

  • Od 2009 roku we wszystkich procesach chłodzenia i smarowania wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje, które przetwarzamy i ponownie wykorzystujemy we własnym zakresie bez żadnych pozostałości.
  • Wióry powstałe w procesie produkcji są oddzielane od oleju siłą odśrodkową i wracają do obiegu materiałowego poprzez recykling w naszych firmach partnerskich. W niektórych wrażliwych maszynach włóknina filtracyjna jest instalowana przed maszyną, aby zbierać dalsze wióry. Tylko włóknina filtracyjna z pozostałymi wiórami nie może być ponownie wykorzystana i dlatego musi zostać zutylizowana. Ten niewielki odsetek surowców, które nie mogą być poddane recyklingowi, wynosi ok. 0,1%.

Nasze zobowiązanie do dostarczania paczek neutralnych dla klimatu

W logistyce nie tylko wewnętrzne procesy są ukierunkowane na zrównoważony rozwój: Staramy się mieć u boku partnerów, którzy również odpowiedzialnie podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju. Nasz partner logistyczny GLS realizuje program GLS KlimaProtect, którego celem jest redukcja, unikanie i kompensacja emisji CO2. W rezultacie wszystkie nasze dostawy paczek są od października 2019 roku neutralne klimatycznie.

Wybraliśmy również naszego partnera spedycyjnego DB Schenker, biorąc pod uwagę aspekty zrównoważonego rozwoju, które można zidentyfikować w sposób przejrzysty dzięki rocznemu raportowi o zrównoważonym rozwoju oraz certyfikatowi ISO14001 (zarządzanie środowiskiem).

Zobacz Certyfikat

Nasze zaangażowanie w rezygnację z papieru i ograniczenie odpadów opakowaniowych

Dzięki postępującej cyfryzacji naszych procesów i kompleksowej aktualizacji systemu zarządzania towarami w 2020 roku udało nam się sprawić, że nasza działalność gospodarcza w dużej mierze pozbawiona jest papieru: Począwszy od zakupów, poprzez produkcję i sprzedaż, aż po kompletację zamówień, prawie wszystkie procesy obsługiwane są cyfrowo. Przeniesienie komercyjnych miejsc pracy do biura domowego z powodu Covid-19 w bardzo krótkim czasie zakończyło się dla firmy pełnym sukcesem.

Jesteśmy również przeciwni marnowaniu zasobów, jeśli chodzi o nasze odpady opakowaniowe w przychodzących towarach. Zamiast tego stawiamy na recykling w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego rozwoju: przychodzący materiał wypełniający - niezależnie od tego, czy jest wykonany z papieru, kartonu czy tworzywa sztucznego - nie jest przez nas wyrzucany, lecz ponownie wykorzystywany do wysyłki towarów wychodzących.

Nasze zaangażowanie w czyste i minimalne zużycie energii

Również w zakresie zużycia i wykorzystania energii elektrycznej w naszej firmie stawiamy na zrównoważony rozwój i wnosimy istotny wkład w ochronę środowiska: Za pośrednictwem dostawcy energii E.ON Energie Deutschland GmbH od 1 stycznia 2021 roku zaopatrujemy się w nasze zapotrzebowanie na prąd wyłącznie w elektrowniach wykorzystujących energię odnawialną. Dzięki temu przyczyniamy się do rocznej oszczędności ok. 329.875 kg CO2 w porównaniu z niemiecką mieszanką energii elektrycznej.

Dalsze kroki zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, jak również własne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła zostały już zrealizowane dzięki naszemu nowemu kompleksowi produkcyjno-biurowemu KfW40. W dalszym ciągu inwestujemy również w działania mające na celu oszczędzanie energii w naszych istniejących budynkach, które obejmują na przykład przejście na oświetlenie LED.

Zobacz Certyfikat

Na początku 2023 roku otrzymaliśmy także certyfikat oszczędności energii od firmy Süwag za przeprowadzenie audytu energetycznego sponsorowanego (BA FA) według normy DIN EN 16247-1. Europejska norma DIN określa charakterystykę jakościowego audytu energetycznego. Stanowi on ważny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia energii i korzyści dla środowiska. Certyfikat można znaleźć tutaj.

Nasz budynek o poziomie efektywności energetycznej KfW 40

Ponadto, połączenie naszych lokalizacji jest częścią naszego planu działania. Nasz nowy budynek został ukończony wiosną 2023 roku. Budynek jest jedną z pierwszych nieruchomości komercyjnych w północnych Niemczech, która spełnia wymogi federalnej dotacji na wydajne budynki w sektorach niemieszkalnych. Jako jeden z nielicznych budynków komercyjnych KfW40 w północnych Niemczech koncentrujemy się na wykorzystaniu energii odnawialnych poprzez zainstalowanie systemu fotowoltaicznego na dachu oraz zainstalowanie wydajnego systemu wentylacji i ogrzewania.

Rowery RAMPA, czyli jak zachęcić pracowników do korzystania ze środków komunikacji publicznej

Aby zachęcić naszych pracowników do korzystania z komunikacji publicznej, od maja 2022 roku na dworcu kolejowym w Büchen udostępniliśmy im rowery w ramach akcji "Z firmą RAMPA na rower!". Aby zredukować emisję gazów cieplarnianych, potrzebne jest wsparcie całej załogi RAMPA. Rowery RAMPA to zachęta do tego, aby częściej korzystać ze środków transportu publicznego i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska oraz zadbać o własne zdrowie. Także tutaj okazuje się, że zachwycają nas różnorodne możliwości. Good idea. Let’s make it!

Po raz kolejny potwierdziliśmy swoją wartość: Znak FOCUS dla TOP CLIMATE ENGAGEMENT 2024

RAMPA po raz kolejny udało się, aby nasze zaangażowanie w ochronę klimatu w 2024 r. zostało uznane przez FOCUS znakiem TOP CLIMATE ENGAGEMENT. To już drugi rok z rzędu, kiedy otrzymaliśmy to wyróżnienie.

Na liście rekomendacji FOCUS znalazły się firmy z Niemiec, które szczególnie ambitnie angażują się w ochronę klimatu. Analiza została oparta na szczegółowym badaniu przeprowadzonym przez FactField, które wskazało firmy, które wykazały swoje zaangażowanie w ochronę klimatu i są również postrzegane przez opinię publiczną jako przyjazne klimatowi.

Około 6700 firm zostało zaproszonych do wzięcia udziału w ankiecie internetowej po procesie wstępnej selekcji. Ostatecznie rekomendację otrzymało 205 firm z 20 sektorów. Jesteśmy dumni, że możemy być jedną z tych nagrodzonych firm. Więcej informacji na temat procesu przyznawania znaku FOCUS można znaleźć tutaj.

Nasza pasja do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju napędza nas do ciągłego poszukiwania ulepszeń w naszych procesach produkcyjnych i działaniach. W 2024 r. poczyniliśmy znaczne postępy w naszych wysiłkach i osiągnęliśmy imponujące wyniki w kryteriach oceny weryfikowanych przez FOCUS.

Osiągnęliśmy najwyższy wynik w trzech z czterech głównych kategorii, odzwierciedlając nasze nieustające wysiłki i inwestycje w działania przyjazne dla środowiska. Znak FOCUS dla TOP CLIMATE ENVIRONMENT 2024 zachęca nas do dalszych wysiłków i osiągania najlepszych wyników dla środowiska i naszej społeczności.

Sprawdź tutaj, jak RAMPA radziła sobie w sektorze "Przemysł i produkcja" w Niemczech.

*według standardu Greenhouse Gas Protocol