Bezpośrednio od niemieckiego producenta
Wysyłka tego samego dnia dla zamówień do 12:00
Wysoka dostępność towaru
Doradztwo +48 (0) 468 808101
Neutralna dla klimatu produkcja

Wysyłka i dostawa


Wysyłka

  • Wyboru rodzaju wysyłki i opakowania dokonuje w świetle obowiązujących przepisów Sprzedający.
  • Dostarczane produkty i opakowania są oznaczane wyłącznie zgodnie z niemieckimi wymogami.
  • Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie przekazania przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której powierzono wysyłkę (decydujący jest przy tym moment rozpoczęcia procesu załadunku).
  • Powyższe obowiązuje względem przedmiotów dostawy przekazanych w punkcie 3 również wtedy, gdy mają miejsce dostawy częściowe, lub gdy Sprzedający przejął na siebie realizację również innych usług.

Dostawa

  • Dostawy są realizowane ex-works (z zakładu).
  • Terminy dostaw i usług wyznaczone przez Sprzedającego są podane w przybliżeniu, chyba że wyraźnie zaakceptowany lub ustalony został stały termin. Po ustaleniu wysyłki terminy dostaw zaczynają obowiązywać od momentu zgłoszenia gotowości do wysyłki spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której powierzono transport.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania dostaw ani za opóźnienia w dostawach, jeśli te zostały spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy (np. wszelkie awarie, utrudnienia w dostawie materiału lub energii, opóźnienia w transporcie, strajki, lokauty zorganizowane zgodnie z prawem, brak pracowników, energii lub surowców, utrudnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń urzędowych, działania urzędnicze, nieprawidłowe lub opóźnione zaopatrzenie przez dostawców bądź jego brak). Powyższe nie obowiązuje jedynie w przypadku, gdy Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie.
  • Jeśli zdarzenia wskazane w punkcie 3 w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają Sprzedającemu dokonanie dostawy lub usługi, a utrudnienia nie mają charakteru przejściowego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku utrudnień, które mają charakter przejściowy, terminy dostaw i usług zostają wydłużone lub przesunięte o okres, w którym występowały utrudnienia za doliczeniem również odpowiedniego terminu wdrożenia. Jeśli Kupujący na skutek opóźnienia nie będzie w stanie dokonać odbioru dostawy lub usługi, może odstąpić od umowy pod warunkiem, że niezwłocznie wystosuje pisemne oświadczenie do Sprzedającego.

Opłaty przygotowawcze

Opłaty za obsługę od 01.08.2023

Wartość towaru Zamówienie przez naszych pracowników Zamówienie przez sklep online
od 0,01 € do 50 €

35 €

15 €

od 50,01 € do 100 €

30 €

Opłata przygotowawcza nieobowiązuje online

od 100,01 € do 250 €

4,90 €

Opłata przygotowawcza nieobowiązuje online

Uwaga: Oferty skierowane są do Klientów komercyjnych. Dlatego, o ile nie określono inaczej, wszystkie ceny są cenami netto powiększonymi o obowiązujący podatek.