Nasz sklep internetowy został niedawno uruchomiony, prosimy o wyrozumiałość w przypadku dłuższego czasu ładowania strony lub jeśli pojawią się błędy podczas wyświetlania.
Bezpośrednio od niemieckiego producenta
Wysyłka tego samego dnia dla zamówień do 12:00
Wysoka dostępność towaru
Doradztwo +48 (0) 468 808101
Neutralna dla klimatu produkcja

Zaangażowanie RAMPA w ekologięW firmie RAMPA takie pojęcia jak zrównoważony rozwój i odpowiedzialność  za naszą planetą nie są żadnymi tymczasowymi trendami ani zjawiskami przemijającej mody. Wręcz przeciwnie: zachwycamy się różnorodnymi możliwościami i od lat zależy nam na tym, aby procesy realizowane w naszym przedsiębiorstwie były w najwyższym stopniu przyjazne dla środowiska i zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Takie założenia spełniamy na różnych płaszczyznach zgodnie z naszą strategią klimatyczną, o której chcemy tutaj opowiedzieć.


W firmie RAMPA takie pojęcia jak zrównoważony rozwój i odpowiedzialność  za naszą planetą nie są żadnymi tymczasowymi trendami ani zjawiskami przemijającej mody. Wręcz przeciwnie: zachwycamy się różnorodnymi możliwościami i od lat zależy nam na tym, aby procesy realizowane w naszym przedsiębiorstwie były w najwyższym stopniu przyjazne dla środowiska i zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Takie założenia spełniamy na różnych płaszczyznach zgodnie z naszą strategią klimatyczną, o której chcemy tutaj opowiedzieć.

Nasze zaangażowanie na rzecz neutralności klimatycznej

Firma RAMPA obrała kierunek neutralności emisyjnej! Za nami kilka kamieni milowych i opracowanie dodatkowych działań.

Neutralność klimatyczna oznacza w gruncie rzeczy, że działania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie przyczyniają się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W tym kontekście chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób sami możemy uniknąć gazów szkodliwych dla klimatu.

Bilans emisji CO2 i firma FORLIANCE

Aby skutecznie zredukować i skompensować emisję CO2* powstającego w wyniku naszej działalności operacyjnej, zleciliśmy naszemu doświadczonemu partnerowi, firmie FORLIANCE  , ocenę naszego śladu CO2 w oparciu o tzw. standard Greenhouse Gas Protocols (GHG Protocol, opracowany przez organizacje World Resources Institute oraz World Business Council for Sustainable Development).

W pierwszym etapie obliczony został bilans za rok 2020. Wyniki oceny śladu węglowego naszego przedsiębiorstwa za rok 2020 możesz sprawdzić tutaj. W odniesieniu do przedsiębiorstw rozróżnia się dwa podejścia do oceny ich bilansu CO2:

 • CCF (Corporate Carbon Footprint): ślad CO2 przedsiębiorstwa 
 • PCF (Product Carbon Footprint): ślad CO2 produktu

Bilans emisji CO2 i firma FORLIANCE

Aby skutecznie zredukować i skompensować emisję CO2* powstającego w wyniku naszej działalności operacyjnej, zleciliśmy naszemu doświadczonemu partnerowi, firmie FORLIANCE  , ocenę naszego śladu CO2 w oparciu o tzw. standard Greenhouse Gas Protocols (GHG Protocol, opracowany przez organizacje World Resources Institute oraz World Business Council for Sustainable Development).

W pierwszym etapie obliczony został bilans za rok 2020. Wyniki oceny śladu węglowego naszego przedsiębiorstwa za rok 2020 możesz sprawdzić tutaj. W odniesieniu do przedsiębiorstw rozróżnia się dwa podejścia do oceny ich bilansu CO2:

 • CCF (Corporate Carbon Footprint): ślad CO2 przedsiębiorstwa 
 • PCF (Product Carbon Footprint): ślad CO2 produktu

PCF – Product Carbon Footprint

Po raz pierwszy we współpracy z FORLIANCE obliczyliśmy ślad CO2 dla produktów. Obliczenia opierają się na danych z badania z roku bilansowego 2021 oraz na tzw. podejściu cradle-to-grave. Podejście to uwzględnia emisje ze wszystkich faz cyklu: od pozyskania materiału i jego wstępnego przetworzenia, poprzez produkcję, magazynowanie, dystrybucję i użytkowanie, aż po utylizację.

Następujące produkty zostały ocenione przykładowo:

 • 100.000 sztuk Produkcja własna w zakładzie produkcyjnym w Szlezwiku-Holsztynie RAMPA-MUFA TYP SK 14 X 18 M8, STAL OCYNKOWANA
 • 100.000 sztuk Towar z Dalekiego Wschodu RAMPA MUFFEN TYP SKDZ 14,5 X 18 M8, ODLEW CYNKOWY ŻÓŁTY OCYNKOWANY

Ślad węglowy poszczególnych produktów można znaleźć tutaj – RAMPA-MUFA TYP SK i RAMPA-MUFA TYP SKDZ

Wynik bilansów mówi sam za siebie. Nasze mufy RAMPA, produkowane w zakładzie produkcyjnym w Szlezwiku-Holsztynie, mają o 18,5% niższy ślad CO2. Wynik ten po raz kolejny potwierdza nasze wysiłki w zakresie wydajnej i zrównoważonej produkcji w Niemczech oraz dalszego ograniczania emisji CO2.

CCF – Corporate Carbon Footprint

W pierwszym kroku obliczono bilans dla roku 2020. Możesz uzyskać dostęp do naszego Corporate Carbon Footprint 2020 tutaj.

Zgodnie ze standardem GHG Protocol emisję gazów cieplarnianych organizacji można podzielić na trzy tzw. zakresy (ang. scope). Aby wyliczyć ślad węglowy przedsiębiorstwa, należy zbadać co najmniej zakresy 1 i 2. Dla nas to za mało, dlatego ocenę naszego śladu węglowego rozszerzyliśmy o kolejne 7 kategorii zakresu 3 (z łącznie 15).

Zakresy 1 - 3 wg standardu GHG Protocol

Zakres (scope) 1: obejmuje wszelkie emisje powstające bezpośrednio w przedsiębiorstwie, czyli ze źródeł, które są jego własnością lub które bezpośrednio nadzoruje (np. instalacje grzewcze, floty samochodowe, klimatyzacja itd.)

Zakres (scope) 2: obejmuje wszelkie pośrednie emisje związane z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w energię (ze źródeł zewnętrznych) (np. zakupiona energia elektryczna i cieplna).

Zakres (scope) 3: obejmuje wszelkie pozostałe emisje powstałe w wyniku działalności przedsiębiorstwa, których źródła są własnością innego podmiotu lub są przez niego nadzorowane (np. transport, zakupione towary i usługi, odpady, podróże służbowe / dojazdy do pracy itd.).

Działania opracowane w oparciu o bilans CO2 za rok 2020

1. Strategia kompensacji firmy RAMPA: neutralność klimatyczna w 2020 roku w zakresie 1 i 2**

Dla emisji gazów cieplarnianych, której nie udało nam się uniknąć w 2020 roku, opracowaliśmy strategię kompensacji: zdecydowaliśmy, aby emisje CO2powstałe w wyniku naszej działalności w zakresach 1 i 2 w 100% skompensować, wspierając projekt ochrony klimatu "CO2OL Tropical Mix" realizowany przez firmę FORLIANCE. Stale pracujemy nad tym, aby emisje skompensowane w roku 2020 jeszcze bardziej ograniczyć.

Projekt CO2OL Tropical Mix: zrównoważona gospodarka leśna i uprawa ziaren kakaowca w Panamie

Projekt na rzecz ochrony klimatu CO2OL Tropical Mix wspierany przez naszą firmę obejmuje zalesienie obszarów w Panamie zdegradowanych przez hodowlę bydła. W ramach działań zasadzonych zostanie 20 rodzimych gatunków drzew, a 30 kolejnych gatunków zostanie objętych ochroną. Celem jest stopniowa odbudowa oraz utrzymanie lasów mieszanych o zdrowym ekosystemie na obszarze o powierzchni 13 385 hektarów.

Projekt wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną spełniającą wytyczne FSC (Forest Stewardship Council) oraz uprawę ziaren kakaowca certyfikowaną według UTZ i spełniającą europejskie kryteria produkcji ekologicznej, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności, poprawiając jednocześnie ekonomiczną i społeczną sytuację mieszkańców tamtejszych terenów wiejskich. W ramach projektu utworzono ponad 150 nowych miejsc pracy z korzystnymi perspektywami, które zapewniają stałe źródło dochodu i wyróżniają się uczciwymi warunkami pracy. Integralną częścią projektu są poza tym programy na rzeczy rozwoju potencjału regionu i edukacji ekologicznej, a także wsparcie dla lokalnych szkół.

CO2OL Tropical Mix to jeden z pierwszych projektów na rzecz zagospodarowania terenów oraz gospodarki leśnej, które uzyskały certyfikat renomowanej organizacji Gold Standard. W ramach działań projektowych udało się skompensować łącznie już 3 379 220 ton CO2. Ten projekt na rzecz ochrony klimatu pozwolił również skompensować ślad węglowy firmy RAMPA z roku 2020 (zakres 1 i 2) w wysokości 291 ton ekwiwalentu CO2. Kliknij tutaj, aby uzyskać certyfikat kompensacji emisji dwutlenku węgla RAMPA .

2. Strategia redukcji emisji CO2 w firmie RAMPA: cele i działania

W oparciu o ocenę naszego bilansu CO2 ustaliliśmy obszary, które wymagają poprawy, oraz konkretne działania, które należy wdrożyć, aby zmniejszyć naszą emisję CO2. Na podstawie wytycznych Science Based Targets Initiative (Ambitious corporate climate action – Science Based Targets) wyznaczyliśmy sobie następujące cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych:

 • Do roku 2025 chcemy w zakresach 1 i 2 osiągnąć poziom jedynie maks. 20% wartości naszej emisji za rok 2020 (= 58,2 t CO2).
 • Do roku 2030 chcemy w zakresach 1 + 2 osiągnąć poziom jedynie maks. 10% wartości naszej emisji za rok 2020 (= 29,1 t CO2).
 • Emisje z zakresów 1 i 2, których nie da się uniknąć, chcemy w przyszłości również rozsądnie kompensować, aby i w tych obszarach osiągnąć trwałą neutralność klimatyczną.
 • • Działania poprzedzające i następcze z zakresu 3: W ramach naszej strategii klimatycznej intensywnie pracujemy nad uwzględnieniem i redukcją emisji gazów cieplarnianych powstających w związku z działaniami poprzedzającymi i następczymi. Za pośrednictwem naszego partnera FORLIANCE zleciliśmy obliczenie różnych scenariuszy emisji w IV kwartale 2022 r., abyśmy mogli korzystać z wiarygodnych danych przy przyszłym określaniu celów redukcyjnych w zakresie 3.

2. Strategia redukcji emisji CO2 w firmie RAMPA: cele i działania

W oparciu o ocenę naszego bilansu CO2 ustaliliśmy obszary, które wymagają poprawy, oraz konkretne działania, które należy wdrożyć, aby zmniejszyć naszą emisję CO2. Na podstawie wytycznych Science Based Targets Initiative (Ambitious corporate climate action – Science Based Targets) wyznaczyliśmy sobie następujące cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych:

 • Do roku 2025 chcemy w zakresach 1 i 2 osiągnąć poziom jedynie maks. 20% wartości naszej emisji za rok 2020 (= 58,2 t CO2).
 • Do roku 2030 chcemy w zakresach 1 + 2 osiągnąć poziom jedynie maks. 10% wartości naszej emisji za rok 2020 (= 29,1 t CO2).
 • Emisje z zakresów 1 i 2, których nie da się uniknąć, chcemy w przyszłości również rozsądnie kompensować, aby i w tych obszarach osiągnąć trwałą neutralność klimatyczną.
 • Działania poprzedzające i następcze z zakresu 3: W ramach naszej strategii klimatycznej intensywnie pracujemy nad uwzględnieniem i redukcją emisji gazów cieplarnianych powstających w związku z działaniami poprzedzającymi i następczymi. W drugiej połowie 2022 roku zlecimy firmie FORLIANCE ocenę różnych scenariuszy emisji, abyśmy przy wyznaczaniu celów dotyczących redukcji emisji w zakresie 3, mogli powołać się na wiarygodne dane. Więcej informacji na ten temat podamy w pierwszym kwartale 2023 roku.

Pierwszy wyznaczony cel: redukcja emisji CO2 w zakresie 1 i 2 w 2021 r.

Naszą strategię wprowadziliśmy już w życie: W ciągu zaledwie jednego roku udało nam się osiągnąć redukcję emisji CO2 w zakresie 1 i 2 o 45 %. Dzięki operacyjnemu przestawieniu się na zieloną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych udało nam się ustawić emisję CO2 z zakresu 2 na zero i tym samym skutecznie zredukować wpływ na środowisko w roku 2021.

Nasz Corporate Carbon Footprint 2021 można znaleźć tutaj.

Emisja gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w ilości 199 ton metrycznych ekwiwalentu CO2 została również z powodzeniem skompensowana w ramach projektu ochrony klimatu CO2 OL Tropical Mix w Panamie. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z certyfikatem RAMPAs Carbon Offset dotyczącym emisji dwutlenku węgla za rok 2021.

Tym samym w 2021 roku ponownie osiągnęliśmy jeden z celów naszej strategii redukcji: jesteśmy neutralni klimatycznie w zakresie 1 i 2! Wkrótce pojawią się również informacje dotyczące naszego Corporate Carbon Footprint 2022.

Spojrzenie na Zakres 3 w rocznym porównaniu 2020 do 2021 pokazuje wzrost z 921 t do 1.398 t emisji CO2 w RAMPA. Wzrost ten wynika przede wszystkim z silnego wzrostu naszych zapasów. Dzięki tej rozbudowie zapasów magazynowych zwiększyliśmy naszą stale wysoką dostępność towaru, co pozwala nam zapewnić ciągłość dostaw dla naszych klientów.

Sprawdziliśmy się: Znak FOCUS dla TOP ZAANGAŻOWANYCH KLIMATYCZNIE 2023

RAMPA odniosła sukces, będąc pozytywnie postrzegana za swoją świadomość i zaangażowanie na rzecz planety i społeczeństwa. FOCUS we współpracy z FOR OUR PLANET, programem zrównoważonego rozwoju BurdaVerlag, wyłonił firmy z TOP-KLIMA-ENGAGEMENT w Niemczech. Lista ta prezentuje firmy, które wyróżniają się w swojej branży działaniami na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Tutaj można przeczytać, jak RAMPA wypadła w sektorze "Przemysł i produkcja" w Niemczech.

W badaniu wzięło udział około 1000 firm, a 216 z nich otrzymało odpowiednią nagrodę. Jesteśmy dumni, że jesteśmy jedną z tych nagrodzonych firm. Wymiary oceny obejmują przeszłe i przyszłe zaangażowanie, zarządzanie klimatem w przedsiębiorstwie, jak również odnawialne źródła energii i produkty przyjazne dla klimatu. Dowiedz się więcej o procesie badania znaku FOCUS tutaj.

Oto kolejne działania objęte naszą strategią redukcji emisji:

Nasze zaangażowanie w maksymalny odzysk surowców w procesie produkcji

Od dziesięcioleci dbamy o to, aby pozostałości powstające podczas produkcji wkładek gwintowanych lub muf do konstrukcji drewnianych, metalowych czy z tworzyw sztucznych nie były utylizowane, ale wykorzystywane niemal w 100% do odzysku surowców:

 • Od 2009 roku we wszystkich procesach chłodzenia i smarowania wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje, które przetwarzamy i ponownie wykorzystujemy we własnym zakresie bez żadnych pozostałości.
 • Wióry powstałe w procesie produkcji są oddzielane od oleju siłą odśrodkową i wracają do obiegu materiałowego poprzez recykling w naszych firmach partnerskich. W niektórych wrażliwych maszynach włóknina filtracyjna jest instalowana przed maszyną, aby zbierać dalsze wióry. Tylko włóknina filtracyjna z pozostałymi wiórami nie może być ponownie wykorzystana i dlatego musi zostać zutylizowana. Ten niewielki odsetek surowców, które nie mogą być poddane recyklingowi, wynosi ok. 0,1%.

Nasze zobowiązanie do dostarczania paczek neutralnych dla klimatu

W logistyce nie tylko wewnętrzne procesy są ukierunkowane na zrównoważony rozwój: Staramy się mieć u boku partnerów, którzy również odpowiedzialnie podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju. Nasz partner logistyczny GLS realizuje program GLS KlimaProtect, którego celem jest redukcja, unikanie i kompensacja emisji CO2. W rezultacie wszystkie nasze dostawy paczek są od października 2019 roku neutralne klimatycznie.

Wybraliśmy również naszego partnera spedycyjnego DB Schenker, biorąc pod uwagę aspekty zrównoważonego rozwoju, które można zidentyfikować w sposób przejrzysty dzięki rocznemu raportowi o zrównoważonym rozwoju oraz certyfikatowi ISO14001 (zarządzanie środowiskiem).

Zobacz certyfikat

Nasze zaangażowanie w rezygnację z papieru i ograniczenie odpadów opakowaniowych

Dzięki postępującej cyfryzacji naszych procesów i kompleksowej aktualizacji systemu zarządzania towarami w 2020 roku udało nam się sprawić, że nasza działalność gospodarcza w dużej mierze pozbawiona jest papieru: Począwszy od zakupów, poprzez produkcję i sprzedaż, aż po kompletację zamówień, prawie wszystkie procesy obsługiwane są cyfrowo. Przeniesienie komercyjnych miejsc pracy do biura domowego z powodu Covid-19 w bardzo krótkim czasie zakończyło się dla firmy pełnym sukcesem.

Jesteśmy również przeciwni marnowaniu zasobów, jeśli chodzi o nasze odpady opakowaniowe w przychodzących towarach. Zamiast tego stawiamy na recykling w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego rozwoju: przychodzący materiał wypełniający - niezależnie od tego, czy jest wykonany z papieru, kartonu czy tworzywa sztucznego - nie jest przez nas wyrzucany, lecz ponownie wykorzystywany do wysyłki towarów wychodzących.

Nasze zaangażowanie w czyste i minimalne zużycie energii

Również w zakresie zużycia i wykorzystania energii elektrycznej w naszej firmie stawiamy na zrównoważony rozwój i wnosimy istotny wkład w ochronę środowiska: Za pośrednictwem dostawcy energii E.ON Energie Deutschland GmbH od 1 stycznia 2021 roku zaopatrujemy się w nasze zapotrzebowanie na prąd wyłącznie w elektrowniach wykorzystujących energię odnawialną. Dzięki temu przyczyniamy się do rocznej oszczędności ok. 367.728 kg CO2 w porównaniu z niemiecką mieszanką energii elektrycznej.

Dalsze kroki zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, jak również własne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła zostały już zrealizowane dzięki naszemu nowemu kompleksowi produkcyjno-biurowemuKfW40. W dalszym ciągu inwestujemy również w działania mające na celu oszczędzanie energii w naszych istniejących budynkach, które obejmują na przykład przejście na oświetlenie LED.

Zobacz Certyfikat

Na początku 2023 roku otrzymaliśmy także certyfikat oszczędności energii od firmy Süwag za przeprowadzenie audytu energetycznego sponsorowanego (BA FA) według normy DIN EN 16247-1. Europejska norma DIN określa charakterystykę jakościowego audytu energetycznego. Stanowi on ważny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia energii i korzyści dla środowiska. Certyfikat można znaleźć tutaj.

Nasz budynek o poziomie efektywności energetycznej KfW 40

Ponadto, połączenie naszych lokalizacji jest częścią naszego planu działania. Nasz nowy budynek został ukończony wiosną 2023 roku. Budynek jest jedną z pierwszych nieruchomości komercyjnych w północnych Niemczech, która spełnia wymogi federalnej dotacji na wydajne budynki w sektorach niemieszkalnych. Jako jeden z nielicznych budynków komercyjnych KfW40 w północnych Niemczech koncentrujemy się na wykorzystaniu energii odnawialnych poprzez zainstalowanie systemu fotowoltaicznego na dachu oraz zainstalowanie wydajnego systemu wentylacji i ogrzewania.

Rowery RAMPA, czyli jak zachęcić pracowników do korzystania ze środków komunikacji publicznej

Aby zachęcić naszych pracowników do korzystania z komunikacji publicznej, od maja 2022 roku na dworcu kolejowym w Büchen udostępniliśmy im rowery w ramach akcji "Z firmą RAMPA na rower!". Aby zredukować emisję gazów cieplarnianych, potrzebne jest wsparcie całej załogi RAMPA. Rowery RAMPA to zachęta do tego, aby częściej korzystać ze środków transportu publicznego i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska oraz zadbać o własne zdrowie. Także tutaj okazuje się, że zachwycają nas różnorodne możliwości. Good idea. Let’s make it!

This is what our employees say about the RAMPA-bicycle offer:

“I think it’s great that RAMPA deals with sustainability issues and implements and realises projects from which the employees benefit”.
*Oprócz CO2 istnieją jeszcze inne gazy cieplarniane, np. metan, które również przyspieszają w znacznym stopniu zmiany klimatyczne. CO2 jest najbardziej znanym gazem cieplarnianym, dlatego na naszej stronie często w uproszczeniu używamy pojęcia emisji CO2 (w kontekście technicznym zwykle mowa o ekwiwalentach CO2), którego używamy jako synonimu emisji wszelkich gazów mających wpływ na klimat.

** według standardu Greenhouse Gas Protocol