Bezpośrednio od niemieckiego producenta
Wysyłka tego samego dnia dla zamówień do 12:00
Wysoka dostępność towaru
Doradztwo +48 (0) 468 808101
Neutralna dla klimatu produkcja

RAMPAs CCF - Corporate Carbon FootprintW firmie RAMPA takie pojęcia jak zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za naszą planetą nie są żadnymi tymczasowymi trendami ani zjawiskami przemijającej mody. Wręcz przeciwnie: zachwycamy się różnorodnymi możliwościami i od lat zależy nam na tym, aby procesy realizowane w naszym przedsiębiorstwie były w najwyższym stopniu przyjazne dla środowiska i zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Takie założenia spełniamy na różnych płaszczyznach zgodnie z naszą strategią klimatyczną, o której chcemy tutaj opowiedzieć.

Firma RAMPA obrała kierunek neutralności emisyjnej! Za nami kilka kamieni milowych i opracowanie dodatkowych działań.

Neutralność klimatyczna oznacza w gruncie rzeczy, że działania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie przyczyniają się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W tym kontekście chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób sami możemy uniknąć gazów szkodliwych dla klimatu.

Aby skutecznie zredukować i skompensować emisję CO2* powstającego w wyniku naszej działalności operacyjnej, zleciliśmy naszemu doświadczonemu partnerowi, firmie FORLIANCE, ocenę naszego śladu CO2 w oparciu o tzw. standard Greenhouse Gas Protocols (GHG Protocol, opracowany przez organizacje World Resources Institute oraz World Business Council for Sustainable Development).

Zgodnie ze standardem GHG Protocol emisję gazów cieplarnianych organizacji można podzielić na trzy tzw. zakresy (ang. scope). Aby wyliczyć ślad węglowy przedsiębiorstwa, należy zbadać co najmniej zakresy 1 i 2. Dla nas to za mało, dlatego ocenę naszego śladu węglowego rozszerzyliśmy o kolejne 7 kategorii zakresu 3 (z łącznie 15).

Zakresy 1 - 3 wg standardu GHG Protocol

Zakres (scope) 1: obejmuje wszelkie emisje powstające bezpośrednio w przedsiębiorstwie, czyli ze źródeł, które są jego własnością lub które bezpośrednio nadzoruje (np. instalacje grzewcze, floty samochodowe, klimatyzacja itd.).

Zakres (scope) 2: obejmuje wszelkie pośrednie emisje związane z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w energię (ze źródeł zewnętrznych) (np. zakupiona energia elektryczna i cieplna).

Zakres (scope) 3: obejmuje wszelkie pozostałe emisje powstałe w wyniku działalności przedsiębiorstwa, których źródła są własnością innego podmiotu lub są przez niego nadzorowane (np. transport, zakupione towary i usługi, odpady, podróże służbowe / dojazdy do pracy itd.).

An overview shows the three scopes according to the GHG protocol including explanations, which RAMPA considers for the CO2 balancing.

Szczegółowe raporty z poprzednich ocen klimatycznych RAMPA znajdują się poniżej:

Działania oparte na bilansach CO2

Opracowaliśmy strategię kompensacji emisji, których nie byliśmy w stanie uniknąć: Zdecydowaliśmy się zrekompensować 100% emisji CO2 spowodowanych w Zakresach 1 i 2 poprzez inwestycję w projekt ochrony klimatu FORLIANCE "CO2OL Tropical Mix". Długoterminowo pracujemy nad dalszą redukcją skompensowanych emisji.

Projekt CO2OL Tropical Mix: zrównoważona gospodarka leśna i uprawa ziaren kakaowca w Panamie

Projekt na rzecz ochrony klimatu CO2OL Tropical Mix wspierany przez naszą firmę obejmuje zalesienie obszarów w Panamie zdegradowanych przez hodowlę bydła. W ramach działań zasadzonych zostanie 20 rodzimych gatunków drzew, a 30 kolejnych gatunków zostanie objętych ochroną. Celem jest stopniowa odbudowa oraz utrzymanie lasów mieszanych o zdrowym ekosystemie na obszarze o powierzchni 13 385 hektarów.

Projekt wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną spełniającą wytyczne FSC (Forest Stewardship Council) oraz uprawę ziaren kakaowca certyfikowaną według UTZ i spełniającą europejskie kryteria produkcji ekologicznej, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności, poprawiając jednocześnie ekonomiczną i społeczną sytuację mieszkańców tamtejszych terenów wiejskich. W ramach projektu utworzono ponad 150 nowych miejsc pracy z korzystnymi perspektywami, które zapewniają stałe źródło dochodu i wyróżniają się uczciwymi warunkami pracy. Integralną częścią projektu są poza tym programy na rzeczy rozwoju potencjału regionu i edukacji ekologicznej, a także wsparcie dla lokalnych szkół..

CO2OL Tropical Mix to jeden z pierwszych projektów na rzecz zagospodarowania terenów oraz gospodarki leśnej, które uzyskały certyfikat renomowanej organizacji Gold Standard. W ramach działań projektowych udało się skompensować łącznie już 3 379 220 ton CO2.

Nieuniknione emisje gazów cieplarnianych RAMPA z Zakresu 1 i 2 zostały w pełni skompensowane w następujący sposób:

  • CCF 2020: 363 ton ekwiwalent CO2 w ramach projektu ochrony klimatu CO2OL Tropical Mix
  • CCF 2021: 199 ton ekwiwalent CO2 w ramach projektu ochrony klimatu CO2OL Tropical Mix
  • CCF 2022: 187 ton ekwiwalent CO2 w ramach projektu ochrony klimatu CO2OL Tropical Mix
  • On a nature picture as background it says "Unavoidable emissions from Scope 1 and 2 were compensated 100 % via the climate protection project "CO2OL Tropical Mix" from FORLIANCE

    *Oprócz CO2 istnieją jeszcze inne gazy cieplarniane, np. metan, które również przyspieszają w znacznym stopniu zmiany klimatyczne. CO2 jest najbardziej znanym gazem cieplarnianym, dlatego na naszej stronie często w uproszczeniu używamy pojęcia emisji CO2 (w kontekście technicznym zwykle mowa o ekwiwalentach CO2), którego używamy jako synonimu emisji wszelkich gazów mających wpływ na klimat.