Kontrola jakości

Od ponad 100 lat firma RAMPA jest znanym producentem wysokiej jakości, bezpiecznych i niezawodnych systemów złącznych.
Poniżej prezentujemy kilka wyników naszych wewnętrznych audytów jakościowych:

0,99%

 Mniej niż 0,1 % dostarczonych przez nas produktów obarczonych było wadą techniczną

0%

Przynajmniej 70 % naszych Klientów wraca do nas ponownie po kolejne produkty

99%

Udział procentowy błędów niezlokalizowanych przez nasz dział realizacji zleceń i logistyki jest mniejszy niż 1% wszystkich zleceń


Kontrola jakości produktów

Mimo swoich milimetrowych gabarytów nasze śruby i mufy mają niemały wpływ na końcowy wyrób. Jako element złączny odpowiadają za jakość i stabilność projektowanej konstrukcji. Dlatego skoncentrowaliśmy się na spełnianiu bardzo wysokich wymagań jakościowych –
stosowane dzisiaj chętnie podejście skupiające się na procesach produkcyjnych jest naszym zdaniem błędnym kryterium, które nie przenosi się na mierzalną jakość produktów i usług. Nasz wewnętrzny system zapewniania jakości oparty o wytyczne WPK 2+ gwarantuje zatem tworzenie jakościowych produktów, a nie skupienie się na niezliczonej liczbie procesów produkcyjnych.


Oprócz potrzeby spełniania wymogów ISO 9001 wypracowaliśmy sprawdzony wewnętrzny system zarządzania jakością WPK 2+, który gwarantuje stały nadzór nad naszą produkcją.

Ponadto zainwestowaliśmy w uznane w całej Europie specjalistyczne testy techniczne. W konsekwencji firmie RAMPA została przyznana Europejska Aprobata Techniczna (ETA) w zakresie produkcji specjalistycznych komponentów. Aprobata informuje o wytrzymałości naszych produktów na obciążenia, zawiera obszerne i dokładne wytyczne dotyczące możliwości stosowania i montażu elementów złącznych. Dla zachowania stałej jakości produkcji wytwarzamy nasze wyroby wyłącznie w swoich fabrykach, a nasz wewnętrzny system kontroli produkcji podlega regularnej certyfikacji przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną.

Nasza deklaracja właściwości użytkowych produktów to rezultat skupienia się zamiast na niezliczonych procesach produkcyjnych na wysokiej, niezmienionej jakości produktów RAMPA. W ten sposób nasi Klienci odnoszą większą korzyść niż ze znajomości złożonych i trudnych do zrozumienia procesów produkcji. To niecodzienne podejście wyróżnia nas wśród producentów muf i śrub.

W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo, solidność i ukierunkowanie na potrzeby Klienta, a równocześnie gwarantujemy najwyższą jakość produktów i usług.

Porównanie systemu WPK2+ z normą DIN ISO9001

Zakres obowiązywaniaWPK System 2+DIN ISO 9001
Normy i inne wytyczne
Kierownictwo, uprawnienia w organizacji
Kontrole wewnętrzne, szkolenia pracowników, dokumentacja
Regularna kontrola środków produkcyjnych i kontrolnych, kontrole jakości i ich dokumentowanie
Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, instrukcje robocze
Zabezpieczenie procesów administracyjnych i produkcyjnych, działania kontrolne
Cele jakościowe, działania mające na celu ocenę ryzyka i możliwości, kontrola niezgodności, proces ciągłego doskonalenia
Product-related requirements and Wytyczne dotyczące produktów, kontrole zewnętrznych jednostek akredytowanych:
Wymogi techniczne względem produktów wraz z oceną wstępną zgodnie z ETA-12/0481
Deklaracja właściwości użytkowych i oznaczenie CE

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych (PL)