Co wynika z posiadania certyfikatu ETA dla muf o nadzwyczajnej wytrzymałości na wyrwanie?

Czy to w konstrukcjach drewnianych, schodach lub oknach – nasze produkty z certyfikatem ETA znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są gwarantowane właściwości mechaniczne i dotrzymanie wartości obliczeniowych.

Ale co tak naprawdę kryje się za ETA?
Europejska Aprobata Techniczna (ETA) lub Europejska Aprobata Techniczna (European Technical Approval) jest uznanym dokumentem technicznej przydatności do stosowania niezharmonizowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych Państw Członkowskich UE.

Dzięki rozszerzeniu aprobaty ETA umożliwiło naszym złączom pokryć wiele dodatkowych obszarów zastosowań, na przykład poprzez zmniejszenie odległości krawędzi lub skrócenie długości całkowitej. Otwiera to zupełnie nowe możliwości!

Download:

PDF: ETA certificate – Prosimy zwrócić uwagę: Mufy typ BL & SKL z certyfikatem ETA wysyłamy bezpośrednio z magazynu. W sprawie innych typów Muf prosimy o kontakt.

Ze względu na podaną geometrię ramy, użytkownik ma do czynienia z problemem małych odległości krawędzi. To wyzwanie nie mogło być rozwiązane przez starą aprobatę ETA dla muf RAMPA typ SKL & BL , ponieważ minimalna odległość od krawędzi musiała wynosić 3 x średnica mufy i często nie mogło to być osiągnięte w rzeczywistości. Poprzez optymalizację produktów, liczne testy wykazały, że odpowiednia odległość krawędzi może być zmniejszona do 1,5 x średnica mufy i że wszystkie niezbędne wymagania statyczne mogą być spełnione. Jest to potwierdzone i poświadczone przez nową ETA-12/0481.

Dzięki tej nowej funkcji można teraz montować np.: “francuskie balkony” lub poręcze zabezpieczające przed wypadnięciem bezpośrednio w ramie. Eliminuje to konieczność czasochłonnego montażu w murze i kosztownych indywidualnych prób odbioru statycznego.

Zdefiniowane kontra-łaty pozwalają na wkręcenie muf na nieznaczną głębokość. To wyzwanie nie mogło być rozwiązane przez starą ETA za pomocą złączy RAMPA SKL & BL, ponieważ minimalna głębokość wkręcenia wynosiła 3 x średnica i często nie mogła być zrealizowana w rzeczywistości.

Poprzez optymalizację produktów, liczne testy wykazały, że odpowiednią głębokość wkręcenia można zmniejszyć do 1,2 x średnica i że wszystkie niezbędne wymagania statyczne mogą być spełnione. Jest to potwierdzone i poświadczone przez nową ETA-12/0481. Elementy elewacji mogą być teraz montowane za pomocą muf o mniejszej długości całkowitej.

Podczas gdy nasze produkty z certyfikatem ETA były wcześniej zatwierdzane tylko dla drewna miękkiego, ( jak np: świerk i sosna ) rozszerzona aprobata ETA oznacza, że drewno twarde, takie jak np.: dąb i buk oraz materiały drewnopochodne (płyty OSB, MDF, sklejka i płyta wiórowa) są obecnie dopuszczone do zastosowania.